Laatoitus- ja vedeneristystöiden laadunvarmistustoimenpiteitä

1. Työvaiheen aloituspalaveri tilaajan kanssa kaksi viikkoa ennen aloitusta.
2. Laatujärjestelmä osa 1, osa 2 ja osa 3.
3. Laatukansio.
4. Laatoitusalustojen vastaanottokatselmus.
5. Työvaihekatselmus.
6. Työvaiheiden mallityökatselmukset, yleisesti ensimmäinen tila joka tehdään.
7. Vastaanottokatselmus tai osavastaanottokatselmus.
8. Urakan loppuselvitys.

1. Aloituspalaveri

Käydään tilaajan ja Laatta- ja Kivirakenne Suorsa Oy:n asentajien ja työnjohdon kanssa läpi urakan laajuus, suunnitelmat, työjärjestys, laatu, urakkarajat, työturvallisuusasiat ja aikataulu.

2. Laatujärjestelmä

Osa 1: Pohjakatselmuslomake
Osa 2: Mallikatselmus- / itselleluovutuslomake
Osa 3: Asiakaspalautekysely

3. Laatukansio

Työmaalle/ tilaajalle toimitettava kansio, josta ilmenee tarvittavaa tietoa yrityksemme laadunvarmistukseksi. Työohjeet, tuotekortit, tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet yleiset laatuvaatimukset, henkilösertifikaatit, Laatta- ja Kivirakenne Suorsa Oy:n laadunvarmistussuunnitelma laatujärjestelmineen. Kansiossa on paikka myös työmaalla pidetyille katselmuksille ym. laadunvarmistustoimenpiteisiin liittyville asioille, jotka on syytä arkistoida.

4. Laatoitusalustojen vastaanottokatselmus

Laatta- ja Kivirakenne Suorsa Oy:n työnjohto/ asentajat tarkistavat laatoitusalustat edellisen työvaiheen jälkeen tai jo olemassa olleen vanhan rakenteen/ alustan. Jos alustassa on havaittua mitta- tai tasaisuuspoikkeamaa, tai muuta rakenteen heikkoutta

tai kosteutta joka vaikuttaa laatoitus- ja vesieristystöiden laatuun, kirjoitetaan siitä muistiinpano, josta ilmenee tilan numero, ja siellä oleva kohta, jossa on ongelma, tämä muistiinpano toimitetaan tilaajan työnjohdolle, jonka kanssa sovitaan asian korjaamisesta. Kosteusmittauksista vastaa aina tilaaja.

5. Työvaihekatselmus

Jos jokin em. (kohdassa 4.) havaittu ongelma päätetään jättää korjaamatta, jonkun asian, tai kohteen erityispiirteen vuoksi, ja joka vaikuttaa laatoitus- tai vesieristystöiden laatuun, tehdään ongelmasta kirjallinen työvaihekatselmus, jonka tilaaja sekä Laatta- ja Kivirakenne Suorsa Oy kuittaa. Työvaihekatselmuksessa mainitaan myös ongelman vaikutuksesta asennukselle annettavaan takuuseen/ vastuuaikaan.

6. Työvaiheiden mallityökatselmus

Jokaisesta tarvittavasta työvaiheesta on hyvä tehdä malliasennus, joka tarkistetaan tilaajan ja mahdollisesti myös valvojan läsnä ollessa. Malliasennukset tehdään yleensä vesieristyksestä ja laatoituksesta, vesieristyksestä otetaan myös koepala, josta voidaan mitata yhdessä tilaajan kanssa vesieristeen kuivakalvonpaksuus, tilaaja voi myös arkistoida mitatut koepalat.

7. Vastaanottokatselmus tai osavastaanottokatselmus

Kun jokin sovittu urakan alue tai koko urakka saadaan valmiiksi, pyydetään tilaajalta vastaanottokatselmusta tai osavastaanottokatselmusta, jossa tilaaja ottaa urakan tai osan siitä vastaanotetuksi. Em. tehdään pöytäkirja tilaajan omalle lomakkeelle, tai Laatta- ja Kivirakenne Suorsa Oy:n lomakkeelle.

9. Urakan loppuselvitys

Kun urakkasuoritus on valmis ja vastaanotettu, pidetään tilaajan kanssa loppuselvitys, jossa käsitellään urakan taloudellinen loppuselvitys, takuut, takuuajanvakuudet yms.

Asiakirjat (pdf-muodossa)

Suosittele meitä

Jusslansuora 9, Tuusula

Yhteystiedot

Laatta- ja Kivirakenne Suorsa Oy
Jusslansuora 9
04360
TUUSULA
Juha Suorsa 0400 479 550
Sami Suorsa 0400 479 545
www.laattajakivirakennesuorsa.fi

Pyydä tarjous urakasta!

  • Osuma.fi
  • '